Condiții de înscriere la cursuri

          Dacă dorești să participi la cursurile gratuite organizate în cadrul proiectului trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Pentru înscriere vă rugăm să aduceți următoarele documente:

  1. copie după actul de identitate
  2. copie după certificatul de naștere
  3. copie după certificatul de căsătorie
  4. copie după ultimul act de studii sau foaia matricolă
  5. adeverință medicală de la medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru muncă”, original;

Selecția  se va face prin intermediul:

  • unui test interviu și test preliminar
  • unui test psihologic.