Condiții de înscriere

Nivel minim de studii:

  1. Curs de formare profesională a educatorilor specializați: absolvent de liceu cu bacalaureat
  2. Curs calificare baby sitter: absolvent învățământ minim obligatoriu
  3. Curs de competențe (antreprenoriale, sociale si civice, informatice): absolvent ciclu gimnazial

Acte necesare la înscriere (copii xerox): 

  • Carte identitate
  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsătorie (daca este cazul si numai pentru doamnele care si-au schimbat numele în urma căsătoriei)
  • Ultimul act de studii