Competent

Proiectul „COMPETENT” a fost implementat de Asociaţia Comunelor din România în parteneriat cu Brainstorming Consulting şi RPIC ViP Republica Cehă și s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2010-februarie 2013. Proiectul a fost cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.2. Îmbunătățirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

Obiectivele proiectului au vizat pe de o parte, dezvoltarea competenţelor comune ale persoanelor inactive aparţinând grupurilor vulnerabile din mediul rural, pe de altă parte mobilizarea colectivităţilor locale, a angajatorilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul ocupării pentru identificarea şi promovarea oportunităţilor de ocupare pentru această categorie de populaţie.

Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost persoanele inactive din rândul femeilor, familiilor monoparentale sau a celor cu mai mult de doi copii, persoanelor de etnie roma sau cu dizabilităţi, precum şi din alte grupuri vulnerabile.

Rolul Brainstorming Consulting a fost să implementeze activitățile în 35 de comune din şapte judeţe (Cluj, Constanţa, Dâmbovița, Dolj, Ialomiţa, Neamţ şi Olt). Astfel, pe durata proiectului am susținut 70 de cursuri de competenţe comune pentru 1400 de locuitori. O parte din aceste persoane au participat la cursuri de calificare și la cursuri de competențe informatice.

La nivelul comunelor proiectul am instruit 105 angajaţi din primarii în tehnici de căutare a unui loc de muncă, management de proiect şi comunicare, cu scopul de a-i abilita să lucreze în punctele de informare deschise în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului am realizat un studiu în care am analizat care sunt competenţele comune cele mai cerute de către angajatorii din România. Pe baza rezultatelor studiului, am selectat patru din programele de instruire dezvoltate de partenerul ceh, pe care le-am tradus, adaptat și autorizat în România.

În urma intervenţiilor integrate ale proiectului, aproape 5% din beneficiari şi-au găsit un loc de muncă.