Studiu de competente comune

Studiu initial in randul angajatorilor pentru identificarea celor mai importante competente comune ale potentialilor angajati, mai 2011

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului„COMPETENT -Activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, implementat de Asociaţia Comunelor din România în calitate de aplicant principal şi Brainstorming Consulting România şi RPIC – ViP. Republica Cehă, în calitate de parteneri.

Studiul poate fi parcurs integral la acest link